Ventoline

Ventoline är ett snabbverkande luftrörsvidgande läkemedel som ger snabb lindring mot andningsproblem och andra symtom i samband med astma. Läkemedlet finns i två varianter; Ventoline Evohaler och Ventoline Diskus. Ventoline finns i två doseringar; 100mg och 200 mg.
Läkemedlet är snabbverkande och ger effektiv lindring av symtom som andfåddhet, väsande andning samt tryck över bröstet. Ventoline kan även användas i en förebyggande behandling mot astma då läkemedelet kan minska inflammation i lungorna och reducerar slemproduktion. Läkemedlet används förutom mot astma även i behandling mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL).

Ventoline

Så fungerar Ventoline
Ventoline klassas som en snabbverkande luftrörsvidgande medicin som främst används för att lindra akuta astmasymtom. Den aktiva substansen i Ventoline är salbutamol. Läkemedlet uppnår sin effekt genom att hjälpa till att musklerna i lungorna slappnar av och öppnar upp luftvägarna. Den aktiva substansen kan även lindra inflammation. Ventoline får full effekt inom fem minuter efter intag och effekten varar mellan 4 till 6 timmar.

Användning
I behandling av astma används Ventoline främst vid behov för att lindra akuta astmasymtom. Användning och dosering kan dock variera enligt sjukdomsbild och läkares ordinationer. Nedan kommer en ungefärlig sammanfattning hur Ventoline Evohaler brukar användas mot astma.
Vuxna och barn över 12 år intar en eller två doser via inhalatorn vid behov för att lindra astmasymtom. Läkemedlet kan inhaleras före ett astmaanfall eller under ett pågående astmaanfall.

Barn mellan 4-11 års ålder intar en inhalation vid behov. Om det skulle behövas kan antalet inhalationer utökas till 2 per gång enligt läkares rekommendationer. Barn bör inte ta fler än 2 inhalationer per gång och antalet tillfällen bör inte överskrida fyra gånger per dygn.

Om Ventoline används i en regelbunden förebyggande astmabehandling varierar användningen enligt sjukdomsbild och läkares rekommendationer. Ett vanligt sätt att använda läkemedlet är att det intas vid fyra tillfällen dagligen och varje tillfälle består av 2 inhalationer.

Om effekten avtar eller försvinner så att du behöver ta fler doser än normalt bör du kontakta läkare. Om detta händer bör du inte förändra användning eller dosering, det som troligtvis behövs är en förändring av di astmabehandling.
Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera läkare innan användning av Ventoline.
Kvinnor som ammar eller är gravida bör rådgöra med läkare innan användning.

Varningar och försiktighet
Ventoline kan användas av de flesta utan risk. Vissa grupper bör dock observera försiktighet. Personer som är allergiska mot salbutamol eller någon av de andra ingredienserna bör inte använda Ventoline Evohaler eller Diskus. Individer med hälsoproblem som diabetes, hypertyreos, hjärtsjukdomar, kärlkramp, arytmier eller låg kaluimhalt i blodet bör alltid konsultera läkare innan användning av läkemedlet.

Om du skulle få symtom som svullnad på tunga, svalg eller i svullnad i ansiktet bör du sluta använda Ventoline. Det rekommenderas sedan att kontakta läkare. Det rekommenderas även att sluta använda Ventoline och kontakta läkare om du får nässelutslag, andningssvårigheter eller svårigheter att svälja.

Interaktion med andra mediciner
Vissa läkemedel bör inte kombineras med Ventoline. Läkemedlet kan påverkas negativt av vissa blodtryckssänkande mediciner med beta-blockerare och dessa bör inte användas samtidigt som Ventoline. Det finns fler läkemedel som kan påverkas eller påverka effekten av Ventoline, så det är bra att konsultera läkare innan användning av Ventoline om du äter andra mediciner regelbundet. På bipacksedeln finns mer information om vilka läkemedel som inte bör tas samtidigt som Ventoline.

Biverkningar
Ventoline kan orsaka biverkningar, men de är inte särskilt vanliga och är i de flesta fall milda. Biverkningar är vanligast när du precis börjat behandlingen och blir allt ovanligare eller försvinner när du använt läkemedlet ett tag. De vanligaste biverkningarna är irritation i halsen, hosta, huvudvärk, muskelvärk samt darrningar. Andra mer ovanliga biverkningar kan förekomma, mer information om dem finns på läkemedlets bipacksedel