Symtom

Det är en ganska stor individuell skillnad hur symtom på astma visar sig. Exakt hur symtomen beror mycket på svårighetsgraden på astman. Astma kan även vara periodisk åerkommande, du kan vara helt fri från besvär ibland och sedan ha perioder med påtagliga astmasymtom.
Vanliga astmasymtom:

 • Andningsproblem. Det kan bli svårt att andas och du kan få svårigheter att andas djup. Det kan också förekomma att det är svårt att andas utan att bli andfådd.
 • Andningsproblem vid fysisk ansträngning.
 • Ovanliga andningsljud, exempelvis pipande eller väsande andningsljud.
 • Långvarig eller ovanligt kraftig hosta.
 • Hosta vid fysisk ansträngning
 • Rethosta som vägrar att försvinna. Hostan blir oftast värre i kalla och fuktiga miljöer eller under natten
 • Du hostar upp slem, detta förekommer ofta i samband med resthosta
 • Långvarig och kraftig hosta när du blir förkyld
 • Natthosta som det inte finns någon uppenbar förklaring till
 • En känsla som bäst kan beskrivas som du har tryck över bröstet. Detta kan komma samtidigt som andra symtom eller inte. Kan även vara ett symtom som förekommer innan en astmaattack .
 • Trötthet. Många astmatiker känner ovanligt trötta. Det beror främst på att det kan vara en stor påfrestning för kroppen att inte kunna andas ordentligt. Dålig sömn är en starkt bidragande faktor, det är ofta svårt att sova ordentligt för personer med astmabesvär.

Symtomen har en betydande individuell variation hur de visar i styrka och frekvens. Det tar oftast mellan sex timmar till två dagar för en allvarligare astmaattack att utvecklas. Det kan dock gå betydligt snabbare, vissa får astmaattacken nästan direkt efter att symtomen visar sig.

Vissa av symtomen är ofta en signal på att astman håller på att bli värre. Hosta och slemhosta samt påtagliga andningsproblem är ofta ett tecken på att astman är på väg att bli sämre. Trötthet och hängighet kan även tyda på att du är på väg in i en försämringsperiod.
Astmatiker tenderar att vara extra känsliga retande påverkan. Astmatikers luftrör är ofta känsliga för retningar och rök, kall luft eller starka dofter kan utlösa astmasymtom och astmaanfall. Även allergiframkallande retningar som pälsdjur, pollen eller kvalster kan utlösa astmasymtom.