Symbicort

Symbicort kan användas som förebyggande astmabehandling och för symtomlindring vid akuta astmasymtom. Det kan alltså fungera som den enda astmainhalatorn som behövs för vissa astmatiker. Läkemedlet kan användas i förebyggande behandling då det reducerar och förebygger svullnad samt irritation i lungor och luftvägar. Läkemedlet finns i ett flertal doseringar men de vanligaste är 80 mikrogram/4.5 mikrogram per inhalation, 100 mikrogram/6 mikrogram per inhalation, 200 mikrogram/6 mikrogram per inhalation samt 400 mikrogram/12 mikrogram per inhalation. Symbicort är utformat för vuxna och ungdomar mellan 12 till 17 års ålder. Symbicort innehåller två aktiva substanser; formoterolfumaratdihydrat och budesonid.

Symbicort

Hur fungerar Symbicort
Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, formoterolfumaratdihydrat och budesonid, och kan användas av astmatiker för att förebygga astmabesvär samt ge snabb lindring av astmasymtom. Budesonid är en så kallad kortikosteroid och kan sägas vara en sorts kortison, ämnet har antiinflammatoriska egenskaper som förebygger och minskar svullnad och inflammation i lungorna. Detta minskar risken att astmasymtom utvecklas. Formoterolfumaratdihydrat verkar luftrörvidgande och uppnår sin effekt genom att få musklerna i luftvägarna att slappna av. Den avslappnande effekten motverkar sammandragning av luftrören vilket motverkar andningssvårigheter. Symbicort kan sammanfattningsvis säga ger en effektiv förebyggande astmabehandling och kan användas vid behov för att lindra astmasymtom som exempelvis andningssvårigheter.

Användning
Symbicort kan användas i en regelbunden förebyggande astmabehandling samt ge symtomlindring vid astmabesvär. Om läkemedlet används i förebyggande syfte ingår det oftast en annan inhalator för att lindra akuta astmabesvär. När Symbicort används i symtomlindrade syfte brukar läkemedlet användas i som regelbunden behandling och vid behov för att lindra astmasymtom.

Läkemedlet intas via inandning från inhalatorn. Utformningen på inhalatorn gör den mycket lämplig för astmatiker som har svårigheter att trycka ner och andas samtidigt. Genom att vrida på ett grepp frigörs läkemedlet och sedan är det bara att andas in.
Exakt dosering och användning varierar beroende på individens sjukdomsbild och ordinationer från läkare. Nedan kommer en översikt på hur Symbicort brukar användas.

Personer som använder Symbicort som förebyggande behandling och har andra astmaläkemedel för snabb symtomlindring brukar använda Symbicort dagligen. För personer 18 år och äldre brukar den dagliga doseringen vara 1-2 doser 2 gånger per dygn. För ungdomar mellan 12-17 år brukar den dagliga doseringen vara 1-2 doser 2 gånger per dygn.

Personer som använder Symbicort som regelbunden behandling och vid behov för att lindra akuta astmasymtom brukar ta läkemedlet dagligen. Läkemedlet får bara användas på detta sättet av vuxna(18 år och över). Den dagliga doseringen är vanligen 1-2 inhalationer varje morgon och kväll. När läkemedlet tas vid behov för att lindra astmasymptom brukar det rekommenderas att följa en särskild procedur. Inhalera en gång och vänta ett par minuter. Ta en till inhalation om det inte blir någon förbättring. Upprepa proceduren fram tills du känner en förbättring. Undvik att ta mer än 6 inhalationer per tillfälle. Om det skulle vara regelbundet återkommande att du behöver ta mer än 8 inhalationer per dag bör du kontakta läkare eftersom din astmabehandling kan behöva justeras.

Varningar och försiktighet
Vissa allergier och hälsoproblem gör Symbicort mindre lämpligt att använda. Personer som är allergiska mot formoterol, budesonid eller något annat innehåll i läkemedlet bör inte använda Symbicort. Personer med hälsoproblem som lunginfektioner, högt blodtryck, diabetes, låga kaliumhalter i blodet bör alltid konsultera läkare innan användning. Även personer som har eller har haft hjärtproblem, har svåra leverproblem samt har problem med sköldkörteln eller binjurarna bör alltid konsultera läkare innan användning av Symbicort.

Interaktion med andra läkemedel
Symbicort bör inte kombineras med vissa läkemedel. Detta gäller framförallt läkemedel som läkemedel mot oregelbunden eller snabb hjärtrytm, mediciner mot hjärtsvikt(ex digoxin) eller betablockerare som propranolol eller atenolol. Andra läkemedel som inte bör användas samtidigt som Symbicort utan läkares godkännande är vätskedrivande läkemedel(ex furosemid), Xantiner, andra luftrörsvidgande läkemedel(ex salubutamol), , ritonavir och liknande läkemedel, fentiaziner, azoler som klaritromycin och telitromycin, tricykliska antidepressiva mediciner samt orala steroider. Det finns även skäl att vara försiktig med att kombinera Symbicort med läkemedel mot Parkinsons sjukdom och mediciner mot sköldkörtelproblem.

Biverkningar
Likt andra läkemedel kan Symbicort ge upphov till biverkningar. De är dock inte särskilt vanliga och är oftast milda. De vanligast förekommande biverkningarna är infektioner i halsen eller munnen, huvudvärk samt hjärtklappning. Det kan även förekomma ovanligare biverkningar, mer information om detta finns på läkemedlets bipacksedel.

Var uppmärksam på symtom eller reaktioner som väsande andning, andningssvårigheter, svullnad eller utslag i ansiktet eller direkt efter användning. De innan nämnda reaktionerna är väldigt sällsynta och kan vara ett tecken på en allergisk reaktion. Om detta händer bör kontakta läkare.