Mediciner mot astma

Astmamediciner finns som många olika sorters behandlingar och gör det möjligt för astmatiker att leva ett aktivt liv utan begränsningar. Förebyggande läkemedel hjälper astmatiker att kontrollera sjukdomen och förhindra besvär och symtom innan de framträder. Snabbverkande luftrörsvidgande eller antiinflammatoriska läkemedel ger snabb lindring av astmasymtom när det behövs. Kombinationsläkemedel kombinerar flera läkemedel i samma behandling.

Luftrörsvigande mediciner
Luftrörsvidgande läkemedel är ofta en viktig del av behandling av astma. Även om sjukdomen kontrolleras kan det förekomma tillfällen när luftrörvidgande mediciner är nödvändiga att använda. Ett alternativt namn för läkemedel av detta slag är beta-2-stimulerare. Medicinerna motverkar andningsproblem genom en utvidgande verkan på luftrören. Effekten uppnås främst genom att läkemedlen får musklerna i luftören att slappna av och släppa igenom mer luft. Läkemedel som klassas som luftrörsvidgande finns i två huvudsakliga varianter, snabbverkande och långverkande, som är tänkt att användas i olika syften.

Snabbverkande luftrörsvidgande ger snabb effekt och har kort verkningstid. De används främst för akut lindring av astmasymtom och är ger ofta särskilt bra lindring av andnöd och hosta. Det tar ofta mellan 1 till 3 minuter för att läkemedlet ger full effekt och den varar oftast mellan 3 till 6 timmar. Snabbverkande brukar inte användas daglig behandling utan brukar användas vid behov för att lindra akuta besvär. Personer med lindrigare astma som enbart behöver behandling vid vissa tillfällen som snabb symtomlindring kan ha snabbverkande luftrörsvidgande som enda astmamedicin. Det är väldigt sällsynt att bara ha snabbverkande luftrörvidgande som behandling mot astma för personer med svårare astma.

Långtidsverkande luftrörvidgande har en länge verkanstid på upp till 12 timmar. De används oftast som ett komplement till en daglig förebyggande astmabehandling som exempelvis kortisonbehandling. De kan även användas under särskilt jobbiga perioder när det behövs extra symtomlindring. Astmatiker med svåra symtom kan även ha behov av både långverkande luftrörsvidgande och inhalationskortison för att kontrollera symtomen.

Andra luftrörsvidgande läkemedel är anpassade efter särskilda behov som exempelvis kromoglikat, teofylliner eller antikolinerga läkemedel. Kromoglikat används ofta av personer med allergisk astma och antikolinerga används av personer som har svårt att tåla andra luftrörvidgande läkemedel.

Förebyggande astmabehandling
Astma kan kotrolleras med förebyggande behandlingar och läkemedel. Dessa förbygger inflammation och förhindra astmasymtom.
Inhalator som innehåller inhalationssteroider är förmodligen den vanligast förekommande förebyggande behandlingen. Det i de flesta fall en behandling som ska tas dagligen via en inhalator. Inhalationssteroider sätts vanligen in för personer där luftrörvidgande mediciner inte räcker till för att kontrollera astman samt har astmabesvär minst två gånger i veckan. Inhalationssteroider kan inte stoppa ett astmaanfall som redan påbörjats. Behandling med inhalationssteroider är effektiv för att förebygga astmaanfall och lindar symtom. Andra fördelaktiga effekter är bland annat att lungkapaciteten förbättras och luftrören blir mindre känsliga.

Inflammationsdämpande läkemedel kan vara en permanent eller tillfällig del av en regelbunden astmabehandling. Personer med svår astma kan vara tvungna att ta inflammationsdämpande läkemedel som kortison regelbundet. Kortison och andra inflammationsdämpande läkemedel kan även vara nödvändiga tillfälligt om astman försvåras akut.

Personer som har svår astma kan även behöva antileukotriener i tablettform. Antileukotriener kan även vara nödvändiga för personer med både astma och allergier.

Kombinationsläkemedel
Kombinationsläkemedel är en behandling som kombinerar två eller fler läkemedel i samma preparat. Vanliga kombinationer är ett preparat som innehåller luftrörsvidgande mediciner och kortison i olika formuleringar. En annan möjlig kombination är inhalationssteroider och lånverkande luftrörvidgande mediciner. När läkemedelet intas via en inhalator eller andra sätt intar användaren båda läkemedlen samtidigt. Läkemedel av denna sort är särskilt passande för individer som behöver samma doseringar och samma läkemedel varje dag.

Hur används behandlingarna?
Det går inte riktigt att säga att det finns en ”vanlig ” eller typisk astmabehandling. Exakt vad som ingår i en astmabehandling beror mycket vilken sorts astma som ska behandlas samt hur svåra astmabesvär individen har.

I vissa fall räcker det med en inhalator med snabbverkande luftrörsvidgande mediciner för att behandla astmasymtom. Detta gäller främst lättare astmabesvär som utlöses av specifika omständigheter som hos personer med ansträngningsastma eller astmasymtom som utlöses av kall luft mm.

Andra former av astma kan kombinera ett flertal läkemedel till en regelbunden behandling. Vanliga komponenter är bland annat inhalationssteroider och snabbverkande luftrörsvidgande för att behandla akuta besvär. Långverkande luftrörsvidgande läkemedel , inflammationsdämpande läkemedel samt antileukotriener kan även inkluderas i en regelbunden behandling.
Behandlingar mot allergisk astma kan inkludera allergidämpande mediciner och kromoglikat.

Behandlingens utformning beror på astmans svårighetsgrad, men många astmatiker har en daglig eller regelbunden behandling. Under perioder när astman är särskilt svår kan den vanliga behandlingen behöva kompletteras med ytterligare läkemedel för att lindra symtomen. Ett par vanliga exempel på detta är bland annat att sätta in långverkande luftrörsvidgande eller antileukotriener samt öka dosen inhalationskortison. Starkare kortison i tablettform kan vara nödvändigt för kortvariga, akuta behov.

Det tar oftast några veckor innan läkemedlen får full effekt. Det är därför särskilt viktigt att vara konsekvent med behandlingen och inte avbryta den för tidigt. Eventuell svullnad och slemproduktion i luftvägarna brukar gå ner gradvis de första månaderna i behandlingen.

Det kan ta några veckor innan medicinerna som används i behandling får effekt, men det är viktigt att vara konsekvent och inte avbryta behandlingen. Svullnad och slemproduktion i luftvägarna brukar gradvis gå ner under de första månaderna.