Flutide

Flutide är en astmamedicin med antiinflammatoriska egenskaper som hjälper mot andningssvårigheter och minskar risken för astmaattacker. Läkemedlet används främst i en regelbunden och förebyggande astmabehandling men bör inte användas för snabb lindring av akuta astmasymtom. Flutide är en effektiv förebyggande behandling som både förebygger och minskar risken för akuta astmabesvär. Läkemedlet kan intas som inhalationspulver eller inhalationsspray via en inhalator och finns i styrkorna 50, 100 och 125 mikrogram(mcg). Det finns två varianter som kallas Flutide Evohaler och Flutide Diskus.

Hur fungerar Flutide?
Läkemedlet är ett preparat som räknas till gruppen kortisonpreparat och verkar genom motverka inflammation och svullnad. Flutide innehåller ett aktivt ämne som kallas flutikason vilket är en antiinflammatorisk steroid som verkar genom att reducera svullnad och inflammation i lungorna samt luftvägar. Flutikason tillasammans med de andra ingredienserna ger lindring av astmasymtom och förebygger akuta astmabesvär. Läkemedlet är inte gjort för att ge snabb lindring av akuta astmabesvär, för detta syfte passar snabbverkande luftrörsvidgande bättre.

Användning
Flutide används i regelbunden förebyggande astmabehandling med syftet att förebygga astmasymtom och astmabesvär. Det tar några dagars regelbunden användning innan läkemedlet uppnår full effekt. Det krävs regelbunden användning för att Flutide ska uppnå sin fulla effekt. Exakt användning och dosering kan variera beroende på sjukdomsbilden och läkares ordinationer. Nedan kommer en ungefärlig sammanfattning hur läkemedlet brukar användas. Både Flutide Evohaler och Flutide Diskus intas via inandning från en inhalator.

Barn mellan 1 till 4 år brukar vanligen ta två inhalationer Flutide Evohaler 50 mcg varje morgon och kväll. Andningsbehållare rekommenderas för barn i dessa åldrar.

Barn från 4 års ålder och äldre brukar ta en till fyra inhalationer Flutide Evohaler 50 mcg varje morgon och kväll.
Vuxna och ungdomar över 16 år brukar ta en till två inhalationer varje morgon och kväll.
Skölj munnen efter du har inhalerat din dos för att få bort rester av läkemedlet från munnen. Detta kan minska risken för biverkningar och minskar risken för att det samlas rester i mun eller svalg.

Gravida kvinnor eller ammande kvinnor för rådfråga läkare innan användning. Även kvinnor som planerar att skaffa barn inom en snar framtid eller tror sig vara gravida bör kontakta läkare. Anledningen till detta är att det är okänt om flutikasonpropionat kan gå över i modermjölk.

Om effekten av behandling avtar bör du kontakta läkare. Det kan vara nödvändigt att justera din astmabehandling.

Varningar och försiktighet
Flutide är ett säkert och beprövat läkemedel som det flesta astmatiker kan använda. Två undantag är individer som är allergiska mot flutikason eller HFA 134a. Det kan även finnas andra produkter eller ämnen som kan fram framkalla negativa reaktioner, det är därför väldigt viktigt att nämna alla läkemedel du använder i en onlinekonsultation eller konsultation med läkare. Gravida kvinnor eller kvinnor som ammar bör tala med läkare ifall det finns någon annan behandling som passar bättre.

Interaktion med andra läkemedel
Personer som använder andra mediciner regelbundet bör berätta detta för läkare innan användning av Flutide. Sedan finns det läkemedel som inte bör kombineras med Flutide som ketokonazol eller itrakonazol samt ritonavir eftersom de påverkar effekten eller ökar risken för biverkningar. Ytterligare information om vilka läkemedel som inte bör kombineras med Flutide finns på bipacksedeln.

Biverkningar
Läkemedlet kan i vissa fall orsaka biverkningar. Eventuella biverkningar är oftast milda. Det går även att minska risken för dem genom att skölja munnen efter varje inhalation. De vanligast förekommande biverkningarna är svampinfektion i munnen eller ömhet i halsen.
Läkemedlet kan även framkalla vissa ovanliga reaktioner som kliande, svullnad, halsirritation samt andningsproblem.

Det kan även förekomma symtom på allergiska eller anafylaktiska reaktioner som svullnad i munhålan eller slag samt svullnad i ansiktet. Även kramp i luftrören eller andnöd kan vara tecken på en allergisk reaktion. Dessa reaktioner är dock extremt ovanliga, de händer mer sällan än hos 1 av 10 000 användare.