Allergi och astma

Astma kan framkallas av allergiska reaktioner och kan även kallas atopisk astma. Astma framkallad av allergier är särskilt vanligt hos barn och ungdomar men är relativt vanligt hos alla åldrar. Allergier uppskattas stå för cirka 90% av alla fall av astma hos barn och ungdomar och cirka 50% hos vuxna. Allergisk astma brukar utvecklas tidigt, det uppskattas att en tredjedel utvecklar sjukdomen innan de fyller 2 år och sjukdomen är oftast helt utvecklad innan barn når skolåldern. Ärftliga faktorer är spelar stor roll för personer med allergisk astma, de flesta som utvecklar sjukdomen har föräldrar(en eller båda) som redan har sjukdomen.

Därför får man allergisk astma
Astman utlöses av allergener(allergiframkallande ämnen) som resulterar i allergiska reaktioner. Astmasymtom är en av många former allergiska reaktioner som allergener kan utlösa. De vanligaste allergener som kan utlösa astma är katthår, hundhår samt hår från andra pälsdjur. Även pollen och kvalster är vanliga orsaker.

Det som oftast händer är att den allergiska reaktionen ger upphov till inflammation i luftrören i samband med inandning av allergener. Detta orsakar i sin tur astmasymtomen. Hur lång tid det tar innan symtomen visar sig samt hur kraftiga de är kan variera ganska mycket. Vissa individer får en nästan omedelbar reaktion medan det kan ta flera timmar innan kroppen reagerar för andra.
En fördröjd effekt kan göra det svårt att veta exakt vad som orsakar astmasymtomen, särskilt för personer som inte haft problem med astma sedan tidigare. Det är ganska lätt att tro att man är allergisk mot något i hemmet medan man i själva verket får andningsproblem av något man kom i kontakt med flera timmar tidigare.

Behandling och lindring
Personer som tror att de har allergisk astma bör först och främst ta reda på vad som orsakar inflammationen. När en astmadiagnos ställs hos läkare ingår det ofta att ta reda på om astman kan kopplas till allergier. Om allergiska orsaker inte tas upp bör man diskutera detta med läkaren.

Hur allergisk astma behandlas kan skilja sig mellan beroende på de individuella besvären. I vissa fall räcker det med att undvika allergenen som orsakar astman. Om detta inte räcker behövs det oftast någon form av medicinsk behandling. Exakt vad den medicinska behandlingen består av varierar från fall till fall och kan inkludera olika astmamediciner. En regelbunden eller daglig behandling kan innehålla allt från förebyggande astmabehandlingar, inflammationsdämpande läkemedel, luftrörsvidgande läkemedel samt allergimediciner. För vissa individer räcker det med behandlingar som ska tas när besvär uppstår, typiska läkemedel som oftast inkluderas är akuta antiinflammatoriska eller luftrörsvidgande läkemedel.

Pollen och pälsdjur
Pälsdjur är bland de vanligaste orsakerna till allergisk astma. Allergin utvecklas ofta under barndomen och allergin orsakas av som finns i djurets talgkörtlar eller i kroppsvätskor som saliv eller urin. Det är alltså inte pälsen som orsakar allergi utan ämnen som finns på hårstråna. De vanligaste pälsdjursallergierna är allergi mot katt, hund och häst men det är möjligt att bli allergisk mot vilket pälsdjur som helst. Det är även viktigt att komma ihåg att de allergena ämnena kan finnas kvar på kläder och hår hos djurägare.

Pollenallergi tenderar att vara som värst när lövträd blommar på våren och försommaren. Denna period är ofta väldigt besvärlig för allergiska astmatiker som är överkänsliga mot pollen. Pollen från björk flest allergier. Andra vanliga trädslag som orsakar många fall av allergiska reaktioner är hassel, bok, al och ek. Personer som är överkänsliga mot pollen från lövträd kan även få allergiska reaktioner av nötter, äpplen, råa morötter samt stenfrukter. Reaktionen manifesterar sig oftast som nästäppa, astma eller att det kliar i halsen.
Personer som har allergisk astma och är överkänsliga mot pollen bör förberda redan innan pollensäsongen börjar. Boka tid hos läkare för att ordna med alla mediciner och börja behandlingen tidigt. Håll även koll på pollenrapporterna så du vet vad du kan förvänta dig.

Mindre vanliga orsaker
Det finns en del indikationer på att matallergier kan orsaka astma. Uppskattningarna hur vanligt det är att matallergier ger upphov till astma varierar. En omdebatterad siffra pekar på att ungefär en femtedel av alla fall av allergisk astma orsakas av matallergier. Detta bör dock tas med en nypa salt, det anses vara en osäker siffra som dessutom varierar beroende på vilken källa som används eller vilket land som undersöks. Den riktiga procentsatsen är därför väldigt svår att veta säkert.

Många livsmedel tros kunna framkalla allergisk astma, men gluten tros vara det ämne som kan förvärra astma mest. Även om det finns indikationer som tyder på detta finns det inga uppgifter som bekräftar eller bevisar det helt säkert. En trolig orsak som bidrar till att gluten kan försvåra astma är att både glutenintolerans och spannmålsallergi är relativt vanligt, och kan i vissa fall påverka allergisk astma.