Ansträngningsastma

Ansträngningsastma är en typ av astmabesvär som förekommer i samband med fysisk ansträngning. Besvären förkommer ofta när du tränar. Ansträngningsastma är relativt vanligt och kan i likhet med allergisk astma behandlas med astmamedicin som du hittar mer information om på ett nätapotek. Besvären framträder när du anstränger dig fysiskt och andas snabbare genom munnen. Luften som kommer ner till luftrören blir då kallare och torrare jämfört med andningen när du inte anstränger dig. Detta kan leda till att luftrören blir irriterade och kan dra ihop sig och orsaka andningssvårigheter. Ovanligt känsliga personer kan även få astmasymtom vid lättare ansträngning. Även om du bara får astmasymtom i samband med fysisk ansträngning finns den underliggande inflammationen i luftrören alltid kvar när du inte anstränger dig. Astmasymtom vid fysisk ansträngning är även vanligt för astmatiker som kan få symtom även om de inte anstränger sig.

astma6illu Astma9illu

Symtom
Astmasymtom i samband med fysisk ansträngning brukar uppträda mellan 5 till 10 minuter efter du börjat träna eller anstränga dig. Symtomen är även vanliga 5 till 10 minuter efter träning eller ansträngning.
Lista på typiska symtom:

  1. Andnöd/andningssvårigheter medan du tränar/anstränger dig
  2. Väsande andning
  3. Kraftiga hostningar
  4. Tryck eller åtstramning över bröstet
  5. Ovanlig och kraftig trötthet när du tränar/anstränger dig
  6. Vissa hormonella mediciner kan påverka luftvägar och slemhinnor

Personer som får något eller några av de ovanstående symtomen i samband med träning eller fysisk ansträngning har sannolikt ansträngningsastma. Om det föreligger osäkerhet bör du kontakta läkare för en fullständig diagnos.

Astmasymtom vid ansträngning
Ansträngningsastma är en sorts astma som enbart förekommer i samband med påtaglig fysisk ansträngning som exempelvis träning. Besvären inträffar särskilt ofta när en person anstränger kraftfullt eller vid långvarig träning. Tänk på att vissa personer även kan få samma symtom vid lättare fysisk ansträngning.

Symtomen orsakas av att luftvägarnas slemhinnor torkas ut av tung och snabb andning i samband med träning eller annan fysisk ansträngning. Besvären kan även orsakas av att luftvägarna blir kalla av en avdunstande värmeförlust. Både avdunstning och uttorkning kan leda till astmasymtom eller astmaanfall. Om ansträngningsastma inte behandlas kan det leda till uppsvullna och inflammerade luftvägar.

Behandling
Astmainhalator som verkar förebyggande är en effektiv åtgärd mos ansträngningsastma. Inhalatorer som innehåller luftrörsvidgande mediciner(bronkdilaterare) som exempelvis kromolynnatrium eller albuterol är särskilt bra. De ger bra effekt för att förhindra astmasymtom vid fysisk ansträngning och brukar intas mellan 15 till 20 min innan du tränar. Långtidsverkande bronkdilaterare mediciner som salmeterol bör tas cirka en timma innan träning eller fysisk ansträngning.

Förebyggande åtgärder
En vanlig oro för personer med ansträngningsastma är att känna oro eller bli rädda för fysisk aktivitet. Detta är väldigt olyckligt eftersom träning är viktigt för hälsan och det är svårt att undvika fysisk aktivitet i längden. Det finns dock sätt att förbygga besvären och minska risken för astmasymtom i samband med träning eller annan fysisk ansträngning. Detta kan var till stor hjälp för att minska oro för fysisk aktivitet och kan hjälpa dig att bli av med oönskade begränsningar.

Ett enkelt tips som kan ge stor hjälp är ordentlig uppvärmning. Värm upp 10 minuter innan träning eller om du vet att du ska anstränga dig fysiskt. Trappa ner långsamt efter avslutad träning eller värma ner dig efter du tränat.

Uppvärmning ger kroppen en chans att förbereda luftrören och kroppen för ansträngning, och ger dig även en säkerhetsmarginal för att eventuella astmasymtom kommer under uppvärmningen. Nertrappning eller ”nervärmning” låter bronkerna att värmas upp sakta, vilket kan förhindra astmasymtom.

Undvik att motionera eller träna i kyla eller när det är fuktigt /dimmigt. Tänk på att även luftföroreningar kan trigga besvären, du ska därför undvika alla miljöer som har en hög halt av luftföroreningar eftersom detta kan bidra till att orsaka astmasymtom. Personer som har ansträngningsastma bör vara särskilt försiktiga med fysisk ansträngning när de är förkylda.

Om det uppstår andningssvårigheter eller andra astmasymtom när du tränar, motionerar eller utsätter dig för annan fysisk ansträngning bör du stoppa aktiviteten omedelbart. Det är starkt rekommenderat att då använda en astmainhalator eller liknande hjälpmedel.